Patērētāju vienošanās

SIA „Pearls” veic pērļu izstrādājumu pārdošanu pēc paraugiem.

Esošā Patērētāju vienošanās (turpmāk – Patērētaju vienošanās) nosaka pakalpojumu lietošanas noteikumus, kurus sniedz SIA „Pearls” (turpmāk – Pārdevējs) un fiziskā vai juridiskā persona (turpmāk – Pircējs).

Pārdevējs apņemas izsniegt fiziskās vai juridiskās personas īpašumā izvēlētas preces no kataloga, kuras tika piedāvātas mājas lapā ar adresi www.lilypearls.lv. Patērētāju Vienošanās stājas spēkā no Pircēja labprātīgas piekrišanas brīža ar tālāk minētiem nosacījumiem:

 1. Patērētāju Vienošanās ietvaros par preču paraugu tiek uzskatīts izstrādājuma dizains (preču attēls, kurš atbilst noteiktam artikulam). Preču paraugi, kuri tiek novietoti internetveikala katalogā, ir informatīvi un nevar pilnībā atspoguļot Preču īpašības un kvalitāti (tajā skaitā krāsu un izmērus, komplektācija var iekļaut ne visas detaļas, kuras ir noradītas attēlā). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Pārdevējam ir tiesība vērsties pie Pārdevēja Preču detaļu noskaidrosanai.
 2. Pasūtījumi tiek veikti pēc internetveikala kataloga. Klientu apkalpošanas dienests informē Pircēju par pasūtījuma saņemšanu pa e-pastu vai pa tālruni.
 3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas Klientu apkalpošanas dienests sazinās ar Pircēju pa telefonu vai pa e-pastu, kuri tika norādīti pēc reģistrācijas uz mājas lapas un saskaņo Preces papildus raksturīgas īpašības un pasūtījuma piegādes veidus.
 4. Pircējs apņemas paziņot pareizo telefonu un e-pasta adresi pasūtījumā, kā arī precīzo piegādes adresi. 
 5. Pārdevējs apņemas izpildīt visas saistības, kuras tika saskaņotas par pasūtījuma piegādi ar Pircēju pārrunu rezultātā (termiņi, samaksas kārtība, samaksas veids).
 6. Pasūtītie, bet neapmaksātie izstrādājumi tiek rezervēti maksimums 3 dienu laikā. Ja samaksa netika veikta uz 3. dienu, pasūtījums tiek anulēts.
 7. Gadījumā, ja Pircējs atteicas no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet nepasūtīta un nepiegādāta Pasūtījuma, anulēta Pasūtījuma summa tiek atgriezta Pircējam (izņemot 10% no pasūtījuma maksas).
 8. Pircējam ir tiesība atgriezt Preci 14 dienu laikā, izņemot to iegādāšanas dienu. Preces atgriešana ir iespējama tikai tadā gadījumā, ja Precei tika saglabāts ārējais izskats, patērētājīpašības un dokuments, kas apstiprina dotās Preces iegādāšanās faktu pie Pārdevēja.
 9. Pārdevējs garantē personas datu drošību, kuri tika sniegti Pircējam. Mūsu klientu personas datu drošības nodrošināšana – viens no pamatuzdevumiem, kurus mums ir jāatrisina. Mēs nepaziņojam vārdu, adresi, telefonu, e-pastu un pārējo personisko informāciju trešām personām, kuru norāda mūsu klienti, veicot pasūtījumu mūsu veikalā.
 10. Attiecības starp Pircēju un Pārdevēju tiek regulētas ar Latvijas Republikas likumdošanu. Jebkuru jautājumu vai pretenziju rāšanās gadījumā, Pircējs vēršas Klientu apkalpošanas dienestā pa tālruni vai, izmantojot atgriezinisko saiti sadaļā Kontakti. Visas radušās domstarpības, puses centīsies atrisināt pārrunu veidā. Ja vienošanās netiek atrasta, domstarpības tiks nodotas izskatīšanai Latvijas Republikas tiesas instancēs atbilstoši LR esošās likumdošanas. 
 11. Pircējs piekrīt esošiem Noteikumiem, samaksas izvēles laikā, noformējot pasūtījumu, uzliecot atzīmi Es piekrītu Lietošanas noteikumiem un uzspiedot pogu Turpināt.

(***)- piegādes termiņi tiek noteikti individuāli katram pasūtījumam atkarībā no nepieciešamas preces esības Pārdevēja noliktavā, piegādes noteikumiem un Pircēja atrašanās vietas.

 

Powered By OpenCart.
SIA “Pearls” © 2023